Grafika przedstawia wykres obrazujący schemat zwrotu z inwestycji: mieszkania, WIG, ceny złota, ceny gruntow.