Tętniące życiem zielone uprawy, zaorane pola i pastwiska, żywopłoty i lasy otaczające farmy i wiejskie domy obok idyllicznego wiejskiego krajobrazu z góry.