Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto inwestować w ziemię?

icon/bezpieczenstwoCreated with Sketch.

Bezpieczeństwo
inwestycji

Własność zapisana
w księdze wieczystej.

Jesteś wyłącznym właścicielem gruntu, który podlega
dziedziczeniu. To istotna przewaga nad inwestycjami zbiorowymi,
w których uczestniczysz jako jeden z wielu współwłaścicieli
zależnych od firmy zarządzającej, czy akcjami, w przypadku których
pozostajesz mniejszościowym akcjonariuszem.
Jesteś wyłącznym właścicielem gruntu, który podlega dziedziczeniu. To istotna przewaga nad inwestycjami zbiorowymi, w których uczestniczysz jako jeden z wielu współwłaścicieli zależnych od firmy zarządzającej, czy akcjami, w przypadku których pozostajesz mniejszościowym akcjonariuszem.

Ziemia nie niszczeje, nie bankrutuje,
nie straszny jej wiatr historii…

Ziemi nie można zniszczyć, podpalić czy ukraść – to jej istotna przewaga nad innego rodzaju nieruchomościami. Wartość ziemi
nie może też spaść do zera – w  przeciwieństwie do akcji czy obligacji. Ponadto aktualna koniunktura czy  zawirowania społeczne mają relatywnie niski wpływ na cenę ziemi.

Ziemi nie można zniszczyć, podpalić czy ukraść – to jej istotna
przewaga nad innego rodzaju nieruchomościami. Wartość ziemi
nie może też spaść do zera – w przeciwieństwie do akcji czy
obligacji. Ponadto aktualna koniunktura czy zawirowania
społeczne mają relatywnie niski wpływ na cenę ziemi.
icon/bezobslugoweCreated with Sketch.

Wygoda

Inwestycja w ziemię nie obciąża
Twojego czasu.

Nie musisz szukać najemcy, ponosić kosztów remontów i napraw, sprawdzać notowań i trzymać wciąż ręki na pulsie. W przypadku
ziemi najważniejszym czynnikiem stabilnego wzrostu wartości jest po prostu upływający czas, a nie podejmowane przez Ciebie
działania. Wystarczy tylko poczekać.

Nie musisz szukać najemcy, ponosić kosztów remontów i napraw,
sprawdzać notowań i trzymać wciąż ręki na pulsie. W przypadku
ziemi najważniejszym czynnikiem stabilnego wzrostu wartości jest
po prostu upływający czas, a nie podejmowane przez Ciebie
działania. Wystarczy tylko poczekać.
icon/plynnoscCreated with Sketch.

Płynność inwestycji

Funkcjonuje zasada, że małą i niedrogą działkę
łatwiej jest sprzedać, co gwarantuje płynność
inwestycji.

Funkcjonuje zasada, że małą i niedrogą działkę łatwiej jest sprzedać, co gwarantuje płynność inwestycji.

Analogiczny mechanizm możemy zaobserwować na rynku mieszkań: łatwiej będzie znaleźć kupca na dwupokojowe
mieszkanie o metrażu 50 metrów niż na 150-metrowy dom. Dzieje się tak, ponieważ dostępność cenowa warunkuje popyt.

Analogiczny mechanizm możemy zaobserwować na rynku
mieszkań: łatwiej będzie znaleźć kupca na dwupokojowe
mieszkanie o metrażu 50 metrów niż na 150-metrowy dom. Dzieje
się tak, ponieważ dostępność cenowa warunkuje popyt.

Kupując ziemię, nie musisz ograniczać się do okolicy swojego miejsca zamieszkania.
Najlepsza ziemia to ta zlokalizowana w miejscu znajdującym się w początkowym stadium
rozwoju i mającym duży potencjał.

Grafika przedstawia schemat obrazujący dlaczego warto zainwestować w ziemię
icon/ziemiaCreated with Sketch.

Ziemi już nie produkują

W tym stwierdzeniu Marka Twaina jest sporo racji.

Ziemi nie przybywa, na świecie z każdym rokiem jest za to coraz
więcej ludzi, którzy mają coraz większe potrzeby konsumpcyjne.
Zwiększa się więc zapotrzebowanie na grunty przeznaczone nie
tylko pod zabudowę mieszkalną, ale również przemysłową,
uprawę i hodowlę, pod inwestycje związane z branżą rozrywkową
i turystyczną – wszystko to daje nam gwarancję, że wraz z
rosnącym popytem nieustannie podnosić się będą również ceny
działek.
icon/ziemiaCreated with Sketch.

Ziemi już nie produkują

W tym stwierdzeniu Marka Twaina jest sporo racji.

Ziemi nie przybywa, na świecie z każdym rokiem jest za to coraz więcej ludzi, którzy mają coraz większe potrzeby konsumpcyjne. Zwiększa się więc zapotrzebowanie na grunty przeznaczone nie tylko pod zabudowę mieszkalną, ale również przemysłową, uprawę i hodowlę, pod inwestycje związane z branżą rozrywkową i turystyczną – wszystko to daje nam gwarancję, że wraz z rosnącym popytem nieustannie podnosić się będą również ceny działek.
Grafika przedstawia schemat obrazujący dlaczego warto zainwestować w ziemię
icon/polandCreated with Sketch.

Polska ma potencjał

W Polsce ziemia jest w dalszym ciągu znacznie
tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Jednocześnie nasza gospodarka nieustannie rozwija się, a ceny gruntów stopniowo podążają za cenami ziemi w państwach starej Unii. Dlatego inwestowanie w ziemię w Polsce jest szczególnie opłacalne w porównaniu z innymi krajami Europy.
Mapa wskazująca Polskę gdzie ziemia jest w dalszym ciągu znacznie tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.
icon/polandCreated with Sketch.

Polska ma potencjał

W Polsce ziemia jest w dalszym ciągu znacznie tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Jednocześnie nasza gospodarka nieustannie rozwija się, a ceny gruntów stopniowo podążają za cenami ziemi w państwach starej Unii. Dlatego inwestowanie w ziemię w Polsce jest szczególnie opłacalne w porównaniu z innymi krajami Europy.
Mapa wskazująca Polskę gdzie ziemia jest w dalszym ciągu znacznie tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.
icon/podatekCreated with Sketch.

Brak podatku

To kolejny powód, żeby zainwestować w ziemię.

W przypadku innych form lokowania kapitału nasz potencjalny zysk jest opodatkowany – np. podatkiem od zysków kapitałowych. Natomiast inwestycje w ziemię nie są obciążone podatkiem, o ile nie odsprzedamy gruntu w ciągu 5 lat od zakupu*.
* W przypadku kiedy nie mamy do czynienia z zakupem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: art 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c (z zastrzeżeniem wyłączeń zastosowanych w ust. 2 tego artykułu) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
Widok z lotu ptaka na chodnik na wsi
Widok z lotu ptaka na chodnik na wsi
icon/podatekCreated with Sketch.

Brak podatku

To kolejny powód, żeby zainwestować w ziemię.

W przypadku innych form lokowania kapitału nasz potencjalny zysk jest opodatkowany – np. podatkiem od zysków kapitałowych. Natomiast inwestycje w ziemię nie są obciążone podatkiem, o ile nie odsprzedamy gruntu w ciągu 5 lat od zakupu*.
* W przypadku kiedy nie mamy do czynienia z zakupem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: art 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c (z zastrzeżeniem wyłączeń zastosowanych w ust. 2 tego artykułu) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
icon/bezpieczenstwo copy 3Created with Sketch.

Inwestycja w ziemię lepsza niż w złoto

Na przestrzeni niemal 25 lat inwestycje w ziemię odnotowały spadek tylko w jednym roku

Jest to najlepszy wynik w porównaniu np. z inwestycjami w mieszkania, złoto czy akcje. Ta forma inwestowania w dłuższej perspektywie czasowej okazuje się nie tylko bezpieczniejsza, ale również dużo bardziej rentowna.

ziemia

wykres-slupki_23Created with Sketch.

24 lata

wykres-slupki_1Created with Sketch.

1 rok

mieszkania

wykres-slupki_20Created with Sketch.

21 lat

wykres-slupki_4Created with Sketch.

4 lata

złoto

wykres-slupki_15Created with Sketch.

15 lat

wykres-slupki_9Created with Sketch.

10 lat

akcje

wykres-slupki_14Created with Sketch.

15 lat

wykres-slupki_10Created with Sketch.

10 lat

ziemia

wykres-slupki_23Created with Sketch.

24 lata

wykres-slupki_1Created with Sketch.

1 rok

mieszkania

wykres-slupki_20Created with Sketch.

21 lat

wykres-slupki_4Created with Sketch.

4 lata

złoto

wykres-slupki_15Created with Sketch.

15 lat

wykres-slupki_10Created with Sketch.

10 lat

akcje

wykres-slupki_14Created with Sketch.

15 lat

wykres-slupki_10Created with Sketch.

10 lat