Puszczew

Zakup:

Sprzedaż:

czas inwestycji:

Zysk:

08.2017      126 600 zł

02.2020     161 700 zł

        30 miesięcy

28%

Zakup:

Sprzedaż:

czas inwestycji:

Zysk:

08.2017 126600 zł

02.2020
161700 zł

        30 miesięcy

28%