Grzybowo

Zakup:

Sprzedaż:

czas inwestycji:

Zysk:

21.2015      20 927 zł

04.2016     33 000 zł

        5 miesięcy

58%

Zakup:

Sprzedaż:

czas inwestycji:

Zysk:

12.2015 20 927 zł

04.2016
33 000 zł

        5 miesięcy

58%