Mapa wskazująca Polskę gdzie ziemia jest w dalszym ciągu znacznie tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.